Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

WWRD to zajęcia dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole i posiadają OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU:
  • zalecane są dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, poczynając od niewielkich dysfunkcji a kończąc na zaburzeniach rozwojowych, w wieku od urodzenia aż do podjęcia nauki w szkole,
  • dzieci objęte są wieloprofilową terapią prowadzoną przez doświadczonych terapeutów i specjalistów,
  • rodzaj i częstotliwość zajęć ustalane są indywidualnie do potrzeb dziecka i zaleceń opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.