Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DOKUMENTY I PLIKI DO POBRANIA

PODSTAWOWE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ


STATUT SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA


STATUT SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023-24


STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH


INNE DOKUMENTY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY