Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REKRUTACJA

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

JESTEŚMY SZKOŁĄ INNOWACYJNYCH TERAPII ORAZ WYKWALIFIKOWANYCH I DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu jest szkołą od zadań specjalnych, specjalnej organizacji nauki i metod pracy, indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Dlatego zatrudniamy wykwalifikowana kadrę nauczycieli, pedagogów oraz terapeutów. Poprzez szeroką ofertę, bogatą bazę lokalową oraz szeroki dostęp do specjalistów umożliwiamy naszym uczniom nabywanie przez nich wiedzy i umiejętności adekwatnych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Przygotowujemy do samodzielności w życiu dorosłym. Stawiamy na efektywność, a celem nadrzędnym jest efektywne funkcjonowanie w życiu dorosłym.
Co wyróżnia nasza szkołę? Realizacja specyficznych potrzeb edukacyjnych, wychowanie a także rewalidacja. Wśród atutów są kameralne, mało liczne klasy, odpowiednie wyposażenie w środku dydaktyczne, stosowanie innowacyjnych terapii oraz wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści.

Oferujemy kształcenie na wszystkich etapach edukacji.
Specjalizujemy się w kształceniu dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oraz skierowanie z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

Zespół realizuje nauczanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w:
SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci i młodzieży:
 a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
c) autystycznych,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA dla młodzieży:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY dla młodzieży:
a) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ZESPOŁACH REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

 
Zespół prowadzi również WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA dla dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole.


WNIOSEK O SKIEROWANIE DZIECKA DO Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka


WNIOSEK O SKIEROWANIE na Zajęcia Rewalidacyjno – Wychowawcze - indywidualne


DOKUMENTY REKRUTACYJNE


OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU


ULOTKA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


PREZENTACJA OFERTY BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA