Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

HYMN NASZEJ SZKOŁY

Słowa i muzyka: Piotr Popielas


W świecie głodnym Miłości
Polski Papież zagościł
Niesie Miłość tę światu pokornie
A my młodzi Polacy
Jana Pawła rodacy
Chcemy wspierać go w służbie tej godnie
A więc nasze zadanie
Dobrych czynów dawanie
Zaniesiemy w świat pełen szarości
Niechaj wszędzie zagości
Nowe Prawo Miłości
Przez nie świat dużo lepszy się stanie

Refren
By w dorosłe wejść progi
Każdy szuka swej drogi
W naszej szkole dojrzalszym się staje
Patrząc w przyszłość z zaufaniem
Za papieskim wołaniem
Nie zagrożą nam życia rozstaje

 
Mądrym zostać człowiekiem
Który żyje Miłością
Ma szacunek dla Boga i ludzi
W pracy w szkole i w domu
Jest człowiekiem honoru
Lubi pracę choć trzeba się trudzić
Umie dostrzec drugiego
Być mu dobrym kolegą
Razem kroczyć nie innym zazdrościć
Żyć w pokoju w radości
Za papieskim przesłaniem
Taka Młodość to świata fundament

Refren
By w dorosłe wejść progi
Każdy szuka swej drogi
W naszej szkole dojrzalszym się staje
Patrząc w przyszłość z zaufaniem
Za papieskim wołaniem
Nie zagrożą nam życia rozstaje